20. Overlopende posten

De overlopende posten per 31 december 2023 bedragen € 8 miljoen (31 december 2022: € 9 miljoen).

Print pagina