Duurzaam imago NS

NS zakte in 2023 van de 8e naar de 12e positie in de perceptie van merken die een positieve bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke problemen (bron: Monitor Merk & Maatschappij, 2023, B-open, Marketresponse).
Het belang van duurzaamheid bij de keuze voor (openbaar) vervoer blijft groot. Ook afgelopen jaar vond ruim twee derde van de consumenten duurzaamheid (zeer) belangrijk. Een op de 6 Nederlanders geeft aan vaker het OV te gebruiken vanwege het duurzame karakter.
Ruim de helft van de consumenten vindt dat er urgentie is om in Nederland actie te ondernemen tegen klimaatverandering en wil bijvoorbeeld informatie over de CO2-uitstoot van producten en diensten. Consumenten vinden dat ze zelf ook verantwoordelijkheid dragen in de keuze voor een duurzaam product of dienst (70%). Ze willen dan ook dat bedrijven communiceren over hun duurzame inspanningen. Eerlijke communicatie en het onderbouwen van claims is hierbij van groot belang.

Print pagina