Belastingen

Belastingen vormen de primaire bron van inkomsten voor de overheid. Hiermee worden algemene voorzieningen bekostigd zoals de railinfrastructuur, die van NS van groot belang is. NS wil als staatsdeelneming transparant zijn over de geldstromen die gepaard gaan met belastingen. In onderstaande tabel staan de bedragen die zijn betaald (positief), dan wel ontvangen (negatief) voor vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Betaalde belastingen

Vennootschapsbelasting

Omzetbelasting

Loonbelasting

(in miljoenen euro's)

2023

2022

2023

2022

2023

2022

Nederland

-

-

49

66

472

416

Verenigd Koninkrijk

1

1

-51

-333

39

221

Duitsland

-

-

-37

-14

7

4

Totaal

1

1

-39

-281

518

641

Op fiscale grondslagen heeft NS in Nederland de afgelopen jaren verlies geleden. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de bijzondere waardeverminderingen HRN fiscaal niet worden gevolgd. Zodoende is in Nederland in 2023 geen winstbelasting (vennootschapsbelasting) afgedragen. Het fiscale resultaat 2023 in Nederland is ook negatief. Ook in Duitsland worden fiscale verliezen geleden en geen winstbelasting afgedragen.

In het Verenigd Koninkrijk is het tarief voor de omzetbelasting op vervoer 0%. In Duitsland zijn de subsidies vrij van omzetbelasting en is het tarief op ticketverkopen 7%. Zodoende wordt zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Duitsland meer omzetbelasting terugontvangen op inkopen.

Print pagina