Enkelvoudige winst- en verliesrekening 2023

(in miljoenen euro's)

2023

2022

Overig resultaat

-

-

Resultaat groepsmaatschappijen na belastingen

-380

574

Netto resultaat

-380

574

Print pagina