Onze duurzame prestaties

Op 20 juni reisden Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima vanaf station Den Haag Holland Spoor per Koninklijke trein naar België voor hun staatsbezoek. Dat was voor de laatste keer. De Koninklijke trein is aan het einde van haar levensduur en is aangeboden aan het Spoorwegmuseum.

Wie met een NS-trein reist, reist CO2-neutraal: sinds 2017 rijden al onze treinen op 100% groene stroom uit Nederlandse en Zweedse windparken die grotendeels voor NS draaien.

Sinds vorig jaar krijgen we ook elektriciteit van Nederlandse zonneparken. Onderzoeksbureau CE Delft concludeerde vorig jaar dat onze treinen een CO2-uitstoot hebben van 0 g CO2-eq/reizigerskilometer, exclusief de infrastructuur voor het opwekken van elektriciteit. Sinds 2019 bieden we bij calamiteiten of storingen bovendien CO2-neutraal treinvervangend vervoer met bussen die direct en indirect gebruikmaken van hernieuwbare brandstoffen. NS levert de grootste klimaatimpact door mensen te verleiden om in de trein te stappen in plaats van in de auto. Ondanks dat onze treinen niet direct CO2 uitstoten, kan het nog beter. Het bouwen van treinen gaat namelijk wél gepaard met CO2-emissies, bijvoorbeeld door het gebruik van staal en energie. Ook met het verwarmen van onze panden stoten we bijvoorbeeld CO2 uit. Daarom nemen we stappen om niet alleen CO2-neutraal vervoer te bieden, maar ook als bedrijf CO2-neutraal te worden, inclusief onze keten. We werken aan fossielvrij, circulair en groen ondernemen voor onszelf en in de keten.

Nieuwe rekenmethode CO2-uitstoot

Bij NS berekenen we sinds 2023 met een nieuwe rekenmethode hoeveel CO2 reizigers vermijden als ze met de trein reizen in plaats van met de auto. Daarnaast berekenen we hoeveel CO2 NS uitstoot in de bedrijfsprocessen. Dit geeft inzicht in hoe we presteren ten opzichte van onze doelen. Ook kunnen we met de methode beter sturen op het terugdringen van de CO2-uitstoot. Zo kunnen we de rol als koploper blijven vervullen in het aanbieden van duurzame mobiliteit.

Vermeden CO2 als prestatie-indicator in de nieuwe concessie

In de nieuwe hoofdrailnetconcessie is de nieuwe prestatie-indicator ‘vermeden CO2-uitstoot’ opgenomen. Hiermee komt er meer focus op het verbeteren van de bezettingsgraad waar en wanneer dat kan en op het verlagen van onze eigen CO2-uitstoot. Voor deze pi gebruiken we de richtlijnen uit het Greenhouse Gas Protocol: de wereldwijde standaard voor het bepalen van broeikasgasemissies op bedrijfsniveau.

Print pagina