Drempelloos reizen

Om het reizen met de trein makkelijker te maken en aantrekkelijk te houden, investeren we in een drempelloze deur-tot-deurreis.

Fietsparkeren

Een groot deel van de treinreizigers komt met de fiets naar het station. Zij kunnen gebruikmaken van circa 198.000 bewaakte stallingsplaatsen (2022: 199.800), ruim 328.000 onbewaakte stallingsplaatsen (2022: 305.000) en 10.400 fietskluizen bij de stations (2022: 11.400). Die laatste afname komt doordat we de fietskluizen en andere uitgiftepunten vervangen door zogeheten abri's en carrousels. ProRail en NS Stations ontwikkelen samen met gemeenten en IenW fietsenstallingen waar treinreizigers hun fiets makkelijk en prettig kunnen stallen. Zo kunnen reizigers hun fiets onder meer iedere eerste 24 uur gratis stallen in 88 fietsenstallingen (2022: 81), verwijzen we met digitale borden naar vrije plekken in de stalling, kunnen ze de OV-chipkaart gebruiken voor in- en uitchecken en hanteren we een uniforme uitstraling. In 2023 hebben we vernieuwde fietsenstallingen geopend op station Amsterdam Centraal: 7.000 plekken in de Stationspleinstalling en 4.000 in de IJboulevardstalling.

Nieuwe in- en uitcheckzone

In 2023 hebben we de nieuwe in- en uitcheckzones in bemenste fietsenstallingen verder uitgerold. Met een speciale fietstag of de OV-chipkaart kunnen reizigers automatisch in- en uitchecken en sneller en makkelijker hun fiets stallen. Medewerkers in de stalling houden zo meer tijd over voor service. Reizigers in de stallingen Amsterdam Zuid Zuidplein en de Mahlerpleinstalling, Amsterdam RAI, Breda Centrumzijde en Belcrumzijde en de vier stallingen op Amsterdam Centraal (Stationspleinstalling, Stationspleinstalling Oost, IJboulevard en IJ-zijde-West) checken sinds 2023 in en uit bij de nieuwe zone. Eind december 2022 was al een nieuwe zone op station Zwolle geopend. De introductie op station Arnhem Centraal volgt in 2024 door vertraging van de verbouwing van de fietsenstalling dit jaar. De in- en uitcheckzone voor Gouda Noordzijde is klaar, maar nog niet in gebruik. In 2024 maken we ook afspraken met andere gemeenten over de uitrol in nieuwe stallingen. De fietstags voor Amsterdam Centraal zijn ontwikkeld met de gemeente Amsterdam en kunnen door reizigers ook worden gebruikt in twee gemeentelijke fietsenstallingen.

Nieuwe collega’s in de stallingen

Op 1 oktober 2023 startten ruim 500 nieuwe NS-collega’s in 51 fietsenstallingen bij stations en 5 reparatielocaties (hubs) verspreid over het land. Voorheen werkten zij in opdracht van NS in dienst van Stichting RataPlan of CPA. De collega’s in de fietsenstallingen hebben zowel het eerste als het laatste contact met onze reizigers. Dit contact is waardevol voor NS en we zijn blij met de nieuwe collega's.

Fiets & Service

Fiets & Service is een formule voor fietsreparatie, fietsonderdelen en fietsaccessoires. Er zijn in totaal 34 reparatiepunten Fiets & Service (2022: 33) op 30 stations. We hebben in 2023 één nieuw punt geopend, op station Gouda.

OV Fiets

Reizigers maakten in 2023 5,9 miljoen ritten (2022: 5,4 miljoen) op de OV-fiets. Dat is het hoogste aantal ooit voor de OV-fiets. In totaal zijn er 22.500 OV-fietsen beschikbaar op 288 locaties. Het klantoordeel over de OV-fiets lag in 2023 op 7,9 (2022: 8,0).

De aanbesteding van de vierde generatie OV-fiets hebben we in 2023 afgerond maar er is geen contract tot stand gekomen met de geselecteerde partij. NS onderzoekt nu de mogelijkheden om alsnog OV-fietsen af te nemen. We verwachten daar in de eerste helft van 2024 duidelijkheid over.

Tweede leven voor OV-fietsen

Onze OV-fietsen repareren we in eigen beheer, zodat deze snel weer meegegeven kunnen worden aan de reiziger. Als een OV-fiets niet meer gerepareerd kan worden, zorgt de circulaire fietsenbouwer Roetz dat de fiets gedemonteerd en weer volledig opgebouwd wordt. In 2023 werden 550 oude OV-fietsen gedemonteerd en opgeknapt tot nieuwe OV-fietsen. Hierbij werd ruim 70% van de onderdelen hergebruikt voor de nieuwe fiets.

Nieuw slot

De afgelopen jaren hebben we een nieuw OV-fietsslot ontwikkeld waarbij met de persoonlijke OV-chipkaart de fiets van het slot gaat en de verhuur start zonder tussenkomst van een medewerker. In 2023 hebben we het nieuwe OV-fietsslot op 74 locaties in gebruik genomen en heeft 60% van de fietsen dit nieuwe slot. Het is de bedoeling dat eind 2024 alle fietsen over het nieuwe slot beschikken.

Nieuw onbemenst uitgiftepunt

48 locaties hebben we in 2023 voorzien van de nieuwe OV-fietsuitgiftepunten zonder personeel. De uitrol hiervan duurt naar verwachting tot in 2025.

OV-ebike

Op Driebergen-Zeist, Arnhem en Groningen zijn we in 2022 een proef met de elektrische OV-fiets (OV-ebike) gestart, Maastricht volgde in januari 2023. Gedurende een jaar stelden we op elk van deze stations 30 OV-ebikes beschikbaar. NS testte hiermee of dit voor langere afstanden een waardevolle en haalbare toevoeging is op OV-fiets. Met de OV-ebike werden in 2023 ruim 30.000 ritten gemaakt. De gereden afstanden zijn gemiddeld langer dan met de gewone OV-fiets. Daarmee is de OV-ebike een toevoeging aan het bestaande aanbod van onze deelmobiliteit. Reizigers waardeerden de OV-ebike positief: gemiddeld een 8,5 over drie metingen. We hebben eind 2023 besloten de OV-ebike stapsgewijs uit te rollen.

Autoparkeren

In 2023 hebben meer dan 2,1 miljoen reizigers gebruikgemaakt van een gereguleerde P+R (+33% ten opzichte van 2022). P+R-terreinen bij treinstations vervullen een belangrijke schakel in de deur-tot-deurreis. Gereguleerde (met slagboom) en ongereguleerde P+R (gratis) kregen in 2023 gemiddeld een 7,6 van gebruikers. Sinds april 2023 staat P+R als ketendienst automatisch op het NS flex-abonnement, waardoor reizigers makkelijk op rekening kunnen betalen.

Print pagina