Duurzaam vastgoed 

Energielabel gebouwen

NS wil dat vastgoed duurzaam is en we hebben de ambitie om in 2050 te voldoen aan de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs. Daarom hebben we ons de afgelopen jaren ingespannen om alle verhuurde kantoren in eigendom te verduurzamen naar minimaal energielabel C. Na inventarisatie van onze vastgoedportefeuille in 2022 op energiebesparende maatregelen hebben we dat in 2023 vertaald naar plannen voor de uitvoering van verduurzaming van ons vastgoed in de komende vier jaar. In de zogenoemde portefeuilleaanpak hebben we met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Klimaat een bovenwettelijk ambitieniveau afgesproken voor de verduurzaming van gebouwen, in ruil voor meer flexibiliteit in uitvoering en handhaving van energiebesparing. NS is een van de 27 bedrijven in Nederland die deelnemen aan deze aanpak. Ook hebben we de strategie voor de lange termijn gemaakt. In dit kader hebben we in 2023 het ‘Paris Proof’-commitment getekend van de Dutch Green Building Council.

Verhuur voormalig KPN-gebouw Eindhoven

NS heeft in 2022 een nieuwe huurder voor het voormalige KPN-gebouw naast Eindhoven Centraal gevonden: Microstad. Zo geven we een nieuwe bestemming aan het pand met een oppervlakte van circa 23.000 m2. Microstad heeft afgelopen jaar het gebouw gerenoveerd en in september hebben de eerste huurders hun intrek genomen. Het gebouw, met onder andere werkplekken, creatieve bedrijven, ateliers en horeca, wordt een cultureel-maatschappelijke ontmoetingsplek in de zogeheten gebiedsontwikkeling ‘knoop XL’. De gemeente wil het hele stationsgebied transformeren tot een plek om te wonen, werken, ontmoeten en verblijven.

Print pagina