Leiderschap bij NS

NS staat voor enorme uitdagingen op korte en lange termijn. Onze leiders spelen een grote rol in de transitie naar een duurzaam mobiliteitsbedrijf en in het trots en vitaal houden van medewerkers. NS heeft de visie op leidinggeven in 2023 geactualiseerd en deze wordt via verschillende kanalen, instrumenten en doelgroepen verder uitgewerkt. Verder zijn we gestart met een nieuw inwerkprogramma voor nieuwe instromende en doorstromende leidinggevenden. Hierin besteden we aandacht aan thema’s als organisatiedoelstellingen voor de korte en lange termijn, diversiteit en inclusie en wat NS verwacht van leidinggevenden.
Daarnaast worden de raad van bestuur en leidinggevenden in meerdere bijeenkomsten per jaar uitgedaagd en geïnspireerd op actuele en strategische thema’s en op wat er vervolgens van hen verwacht wordt als leidinggevende.

Leiderschapsontwikkeling en talentontwikkeling

NS biedt interne programma’s om de doorstroom naar de verschillende managementlagen soepel te laten verlopen. Zo zorgen we via het traineeprogramma voor de instroom van talenten in vakgebieden die cruciaal zijn voor het bedrijf: IT, techniek, inkoop en operationeel management. Daarnaast heeft NS een aantal specifieke programma’s opgezet voor talentontwikkeling. Deze programma’s zijn een eerste aanzet tot een andere kijk op het ontwikkelen van talent: niet alleen het ondersteunen van talenten om de sleutelposities in te vullen maar ook om tot meer diverse leiderschapsstijlen te komen, met als doel diversiteit aan de top.

Print pagina