Loopbaan

NS-medewerkers hebben allerlei opties om aan hun loopbaan te werken. In totaal stroomden 2.493 collega’s door naar een andere functie in het bedrijf. Zo stroomden in 2023 42 hoofdconducteurs intern door naar de functie van machinist en 40 collega’s naar de functie van hoofdconducteur. In 2023 hebben 432 collega’s een loopbaanoriëntatietraject gevolgd (2022: 403). Retailmedewerkers kunnen hier sinds 2023 ook gebruik van maken.
We bieden collega’s via het online Loopbaanplatform naast loopbaancoaching onder meer een zelfscan van hun vaardigheden, arbeidsmarktspreekuur en een cv-check. Afgelopen jaar is het loopbaancentrum ook gestart met het ontwikkelloket: een proef om ontwikkeling buiten de functie breder toegankelijk te maken.

Boventalligheid voorkomen

Als organisatieontwikkelingen gevolgen hebben voor medewerkers, wil NS hen in een vroeg stadium begeleiden naar ander werk binnen of buiten NS. Dat doen we om boventalligheid van medewerkers te voorkomen. Deze medewerkers worden ‘premobiel’ en maken aanspraak op het sociaal plan. In 2023 werden er geen medewerkers premobiel. 50% van de medewerkers die al vóór 2023 boventallig werden en vallen onder de werkgarantie, heeft binnen de begeleidingstermijn intern of extern ander werk gevonden.

Print pagina