Ontwikkeling stationsgebieden

Door stationsgebieden te ontwikkelen, stimuleren we het gebruik van openbaar vervoer en verlichten we de druk op andere infrastructuur. Dat doen we bijvoorbeeld met stedelijke functies als wonen, werken, recreëren en onderwijs. Als mede-eigenaar van het station zijn we onder meer betrokken bij gebiedsontwikkelingen op de Amsterdamse Zuidas en bij stations langs de Oude lijn tussen Dordrecht en Leiden Centraal. Ook met het inzetten van eigen gronden draagt NS bij aan de grote duurzaamheids- en woningbouwopgave waar Nederland voor staat. In de periode 2020-2023 is gestart met de volgende projecten:

  • Cartesiusdriehoek in Utrecht wordt een stadswijk met 2.850 woningen. Het monumentale CAB-gebouw is de huiskamer van de wijk en de omgeving (ca. 25.000 m2 aan voorzieningen).

  • In de wijk Tweede Daalsedijk in Utrecht worden onder andere 1.000 woningen gerealiseerd.

Naar verwachting in 2024 wordt gestart met de bouw van het zogeheten EKP-terrein Noord in de spoorzone van Den Bosch. Hier wordt een levendig en creatief woon-, werk- en leergebied gecreëerd, met onder andere de Kunstacademie en meer dan 800 woningen. Het is een samenwerking tussen gemeente, PostNL, NS Stations en ontwikkelaar SDK.

Projecten vanaf 2025

  • De Wagenwerkplaats in Amersfoort is een stadsdeel waar wonen, werken, cultuur en evenementen samenkomen. Het is een langgerekt gebied tussen het spoor en het Soesterkwartier. Er worden circa 1.100 woningen gerealiseerd en 8.000 m2 en 38.000 m2 aan gemengde functies (bestaand vastgoed en nieuwbouw).

  • NS en gemeente ontwikkelen Zwolle Spoorzone tot een nieuw stationsgebied met 1.000-1.500 woningen en circa 80.000 m² kantoren, onderwijs, cultuur en horeca.

  • De Nieuwe Kern tussen station Duivendrecht, de Johan Cruijff Arena, de A2 en het Amstel Business park wordt een gebied met 5.000 woningen, 200.000 m² werken, 40.000 m2 hotel, 38.000 m2 retail, leisure en een groot stadpark.

  • Aan de Oostzijde van Laan van NOI in Den Haag ontwikkelen NS en gemeenten Den Haag en Voorburg 500-750 woningen en 70.000 m² werken en voorzieningen.

  • In de Spoorzone Beverwijk ontwikkelen NS en de gemeente circa 100 woningen.

  • Voor de Fuutlaan Eindhoven hebben we met de gemeente de eerste plannen gemaakt voor 50.000 m2 wonen, werken en voorzieningen.

Spooroverbouwingen

Bouwen boven en direct langs de treinsporen in de buurt van het station biedt kansen om steden te helpen groeien en duurzaam bereikbaar te houden. Zo hebben we samen met de provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam en ProRail een ontwikkelstrategie vastgesteld voor grootschalige verstedelijking boven de sporen, in combinatie met verbetering van station Amsterdam Sloterdijk. Op 19 januari 2023 hebben we een vervolgovereenkomst ondertekend met IenW om samen met partners de haalbaarheid verder te onderzoeken.

Print pagina