Duurzaam inkopen

NS koopt jaarlijks voor gemiddeld € 1,2 miljard aan goederen en diensten in. In 2023 werkten we met ruim 2.800 leveranciers in 24 landen. 80% van de inkoop komt van 100 leveranciers. Inkoop bij NS betreft vooral personele, financiële en facilitaire diensten, IT, bouw, communicatie, energie, treinen, treinonderdelen en vervoer.

Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI)

We hebben beleid voor maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen, in alle onderdelen van ons inkoopproces. Daarmee verduurzamen we de keten en onze dienstverlening. De kern van dit beleid draait erom dat we duurzame keuzes concreet laten meewegen in de besluitvorming. Afhankelijk van de impact op de duurzame doelen van NS wegen deze ook zwaarder mee. Onze MVOI-eisen staan in de inkoopgovernance en zijn verankerd in de Algemene Inkoopvoorwaarden (www.nsprocurement.nl (new window)). Enkele succesvolle voorbeelden van duurzame keuzes in onze inkoopprocessen in 2023:

Fossielvrij: voor de aanbesteding van de wielen van SNG-treinen hebben we gebruikgemaakt van een model voor CO2-voetafdruk als gunningscriterium. Aan de hand van dat model hebben we gelet op de CO2-uitstoot van materiaalgebruik, energiegebruik en transport. Dit CO2-model hebben we als werkwijze verankerd voor de toekomst.

Circulair: in magneten van het remsysteem van dubbeldekstreinen wordt het schaarse aardmetaal Neodymium gebruikt. In totaal hebben we hiervan 3.000 kilo ingekocht. In de aanbesteding hebben we naast op prijs gelet op circulariteit: nieuwe magneten bestaan daardoor vanaf juni 2024 100% uit gerecycled materiaal.
Daarnaast hebben we in 2023 elektrische laadpalen ingekocht die grotendeels bestaan uit gerecycled aluminium. Ze zijn modulair te bouwen en wat het eenvoudiger maakt om ze te onderhouden en materiaalgebruik over de hele levensduur minimaliseert.

Social return: in 2023 heeft onze leverancier voor binnenlandse treinschoonmaak ruim twintig mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geworven voor het schoonmaken van treinen. Zij krijgen hierbij begeleiding van een buddy.

Ketenverantwoordelijkheid: bedrijfskleding is een risicovolle inkoopcategorie door de kans op milieuvervuiling en arbeidsrisico’s bij de productie ervan. We hebben met de leverancier van de kleding afspraken gemaakt over extra voorzorgsmaatregelen en due diligence in de toeleveringsketen. Zo laat de leverancier alle fabrieken door het onafhankelijke Fairwear auditeren.

Monitoren van duurzaamheid

Bij de inkoop van goederen en diensten pasten we in 2023 diverse duurzaamheidsstandaarden, instrumenten en controlesystemen toe:

Climate Pledge-Railsponsible

NS is lid van Railsponsible, het duurzaamheidsinitiatief voor de spoorwegsector. Samen met andere internationale vervoerders willen we voorop lopen bij het CO2-neutraal maken van de hele toeleveringsketen van het spoor, onder meer via het internationale Science Based Targets Initative.

Ecovadis

We nemen Corporate Social Responsibility (CSR)-assessments af bij onze grootste leveranciers. Alle leden van Railsponsible hebben afgesproken hiervoor de Ecovadis-standaard te gebruiken. Leveranciers worden beoordeeld op onderwerpen als milieu, arbeid en mensenrechten, ethiek en duurzaam inkopen. In 2023 was de minimaal vereiste score 50 van 100 punten. Leveranciers die de score niet halen, vragen we om een verbeterplan en herbeoordeling.

Code of Conduct

Via onze Code of Conduct maken we leveranciers duidelijk op basis van welke mvo-normen en -waarden we zaken willen doen. In 2023 zijn geen gevallen gerapporteerd van leveranciers die de code niet naleven of overtreden.

Wizzr

We gebruiken het monitoringssysteem Wizzr om afspraken met leveranciers over Social Return te volgen. Zowel leveranciers als NS hebben toegang tot dit systeem.

Kpi MVOI-implementatie

Via de in 2023 geïntroduceerde kpi MVOI-implementatie controleren we of aanbestedingen conform MVOI-beleid worden uitgerold. Sinds de implementatie was dit bij alle aanbestedingen het geval.

Print pagina