Stations en omgeving

Tijdens de Week Zonder Afval in mei konden reizigers op de vier grote stations een herbruikbare beker winnen als ze beloofden geen wegwerpbekers meer te gebruiken.

Stations zijn belangrijke knooppunten in duurzame mobiliteit en de stedelijke ontwikkelingsopgave van Nederland en daarmee een pijler in de strategie van NS.

We willen dat stations en stationsgebieden veilige en betekenisvolle plekken zijn in de samenleving. Kwalitatief hoogwaardige stations, hun omgeving en voorzieningen zijn een belangrijk onderdeel van het OV-systeem van Nederland en helpen reizigers om voor de trein te kiezen.
Samen met ProRail hebben we ook in 2023 de verbouw en nieuwbouw van diverse stations ontwikkeld en gerealiseerd en werkten we met partners aan gebiedsontwikkeling. Samen zorgen we ervoor dat het niveau van (basis)voorzieningen en diensten op stations in Nederland steeds hoger wordt. Hiervoor hebben we samen met het ministerie van IenW en ProRail een Stationsagenda opgesteld. De staatssecretaris van IenW heeft die in februari 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer.

NS Stations werkt voor alle reizigersvervoerders in Nederland. NS verzorgt op alle stations in Nederland de dagelijkse operatie: stations schoon, heel en veilig houden. Dat doen we samen met ProRail. Daarnaast richten we ons op het aanbieden van services als fiets- en autoparkeren, OV-fiets, toiletten, bagagekluizen en exploitatie: verhuur van winkelruimten en eigen retail. Daarbij richten we ons op de voorzieningen die het reizen per trein en het verblijf op het station aangenamer maken, passend bij de grootte van het station en het aantal reizigers.
De behoefte van reizigers voor hun reis van en naar het station verandert. Met de opkomst van deelmobiliteit en dichtere bebouwing in de stationsomgeving wordt het station steeds meer hét knooppunt van vervoer. NS werkt nauw samen met partners omdat voor het bieden van een zo makkelijk mogelijke deur-tot-deurreis goede afstemming tussen alle betrokken partijen nodig is.

Print pagina