Groen ondernemen

Natuur beschermen en verrijken

Op en rond de stations onderhouden en verbeteren we samen met ProRail 65 hectare groen:

  • We hebben op een aantal stations nieuwe prairiebeplanting, vaste planten, bloemenmengsels, nestkastjes en insectenhotels geplaatst. Op de stations Driebergen-Zeist, Castricum en Rotterdam Alexander hebben we met de Vogelbescherming afgelopen jaar een pilot gehouden met onder meer insectenhotels, nestkastjes en een huismussentil. De insectenhotels worden goed gebruikt door solitaire bijen en ruim 70% van de nestkastjes was afgelopen jaar bezet.

  • De Vlinderstichting heeft afgelopen jaar in opdracht van NS 45 NS-terreinen geïnventariseerd om mogelijke verbetering van de biodiversiteit in kaart te brengen. Hier zijn verschillende concrete maatregelen uitgekomen die vanaf 2024 worden uitgevoerd.

  • We hebben in 2023 de EcoCheck ontwikkeld: een meetinstrument dat we zelf kunnen gebruiken voor het meten van de biodiversiteitswaarde op NS-terreinen. In het voorjaar van 2024 start een 0-meting van de EcoCheck op de stations. Door de biodiversiteitswaarde van NS-terreinen te meten en in kaart te brengen, kunnen we die makkelijker verbeteren.

Natuur benutten

Door klimaatverandering hebben we te maken met extremer weer, met bijvoorbeeld water- en hitteoverlast tot gevolg. Extra groen kan hiervoor een oplossing zijn, zoals het planten van bomen om hittestress te voorkomen en het gebruik van natuurlijke waterafvoer door wadi’s en groene daken. In 2023 hebben we bijvoorbeeld in Dalen op NS-grond veteranenbomen geplant. Voor het klimaatadaptief ontwerpen van stations is in opdracht van ProRail, NS Stations en Bureau Spoorbouwmeester een inspiratiedocument gemaakt. Daarin staat groen als oplossing voor het beperken van de gevolgen van klimaatverandering in onze bouwontwerpen.

Print pagina