Samenwerking bij (on)geplande buitendienststellingen

Voor onderhoud en aanpassing van de spoorwegen zijn buitendienststellingen nodig. ProRail en NS werken nauw samen om hinder en uitvoeringskosten zoveel mogelijk te beperken. Dit is een enorme uitdaging, gezien de samenloop van toename van het benodigde onderhoud, ambities binnen de sector die meer infrastructuur vergen, toenemende drukte op het spoor, capaciteitstekort van aannemerij en hoge druk op de kosten. Ook de beschikbaarheid van alternatief vervoer en de capaciteit op omreisroutes komen steeds meer onder druk te staan.
Onder regie van ProRail heeft NS afgelopen jaar meegewerkt om buitendienststellingen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld rondom de werkzaamheden bij Rotterdam en de werkzaamheden bij Amersfoort in 2024.

Print pagina