Vitale organisatie en ziekteverzuim

Het verzuimcijfer voor NS was in 2023 8,1% (2022: 8,5%). NS heeft de stijgende trend van het verzuim weten te keren maar is nog niet terug op het niveau van voor corona. Het verzuim is nog te hoog. Met een focusverschuiving naar meer sturing op ‘voorkomen van verzuim’ en het ‘versterken van mensen’ verwacht NS als bijvangst een lager verzuim. NS kijkt op vier manieren naar vitaliteit: fysiek welzijn, mentaal welzijn, sociaal welzijn en betekenisvol zijn. Bij trotse en vitale NS’ers zijn deze 4 elementen in balans, daarnaast speelt ook de werkomgeving een belangrijke rol in de vitaliteit van onze medewerkers. De gezamenlijke aanpak van medezeggenschap en zeggenschap ‘Zo blijven we samen vitaal bij NS’ heeft veel aandacht voor vitaliteit opgeleverd, maar laat ook zien dat meer nodig is en het thema complex is. Na een jaar leren met veel initiatieven en pilots per bedrijfsonderdeel richt NS zich per bedrijfsonderdeel meer op de aanpak van de grondoorzaken van verzuim. Thema’s hierin zijn werkdruk, beperkte ontwikkelmogelijkheden, ongewenst gedrag en rol leidinggevende.

Print pagina