Arbeidsveiligheid

NS rapporteert over alle voorkomende arbeidsongevallen met letsel. We drukken dat aantal uit in de Total Recordable Rate (TRR): het aantal verzuimongevallen per miljoen gewerkte uren. De TRR kwam voor 2023 uit op 4,9 (2022: 4,0).

In 2023 heeft NS een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitgevoerd naar psychosociale arbeidsbelasting. Dit is een belangrijke achterliggende oorzaak van arbeidsongevallen, net als struikelen en vallen. We hebben de analyse van struikelongevallen verbeterd om verbetermaatregelen kansrijker te maken. De sturing op prioritaire risico’s is door ICT-uitdagingen uitgesteld naar 2024.

Print pagina