Toegankelijkheid

NS wil dat reizen in Nederland voor iedereen altijd mogelijk, betaalbaar en duurzaam is. Ook voor reizigers met een beperking. Een toegankelijke treinreis is een basisbehoefte van reizigers. Daarom vormt toegankelijkheid inmiddels een vast onderdeel van onze ontwerpprocessen van nieuwe treinen en werken we samen met belangenorganisaties aan de verdere ontwikkeling van toegankelijkheidsproducten en -diensten. Sinds 2023 bieden we reisassistentie op alle stations die door ProRail toegankelijk zijn gemaakt met een lift of hellingbaan, waar NS stopt en waar de perronsituatie dat toelaat. Het gaat hierbij om 98% van de stations waar we stoppen. Die reisassistentie is beschikbaar voor reizigers die hulp nodig hebben bij de in-, over- of uitstap of bij het navigeren door het station. Daarnaast hebben we in 2023 de reisinformatie begrijpelijker gemaakt: reizigers die het lastig vinden om informatie te verwerken vinden op ns.nl een speciale knop voor informatie in begrijpelijkere taal.

Net als in 2022 zorgden kapotte liften er afgelopen jaar soms voor dat de toegankelijkheid voor reizigers met een beperking onder druk kwam te staan. ProRail probeert de storingen zo snel mogelijk te verhelpen. NS Klantenservice bekijkt per situatie hoe reizigers met alternatieven toch van de trein gebruik kunnen maken.

Verder beschikken alle nieuwe ICNG-treinstellen over een schuiftrede voor een toegankelijke instap, rolstoelplekken in het reizigerscompartiment en een rolstoeltoegankelijk toilet. Eind 2023 waren 40 van de 45 VIRM 2/3-treinstellen gemoderniseerd en voorzien van een rolstoeltoegankelijk toilet. Eind december hadden alle treinen een toilet, waarvan 74% een rolstoeltoegankelijk toilet is dat voldoet aan EU-eisen.  

Print pagina