Corporate Security

Beschermen van eigendommen en middelen

NS beschermt eigendommen en creëert een veilige werkomgeving voor medewerkers. Vanuit twee Security Control Centers (SCC’s) in Amsterdam en Utrecht beveiligen we NS-kantoren, werkplaatsen, magazijnen, onderhoudsbedrijven en afgesloten delen van stations. Dit gebeurt op afstand met camera’s, intercom, alarmsystemen, sensoren en toegangsverlening. We sluiten steeds meer locaties op de SCC’s aan. In 2023 hebben we negen nieuwe locaties toegevoegd. Ook hebben we in 2023 extra geïnvesteerd in de bestrijding van graffiti door betere in- en externe samenwerking, inzet van hondengeleiders en sensoren, verbeterde camerasystemen en gebruik van meer en verbeterde data. Daarnaast stemmen we voortaan regulier af met ProRail om samen de veiligheid van privéterreinen te verbeteren. Tenslotte is in 2023 ook gewerkt aan de beoogde invoering van de nieuwe Europese richtlijn ‘Critical Entities Resilience’ (CER) in oktober 2024. Deze richtlijn heeft als doel om kritieke entiteiten zoals NS, die van cruciaal belang zijn voor vitale maatschappelijke functies en economische activiteiten, te beschermen en hun weerbaarheid te vergroten.

Terrorisme en extreem geweld

NS is altijd alert op terrorisme en andere vormen van grof en extreem geweld. Incidenten met vermoedelijke vuurwapens of verdachte gedragingen hadden ook in 2023 impact op de dienstverlening, soms vanwege grootschalige inzet van de politie. We hebben met onze externe veiligheidspartners geoefend op vormen van extreem geweld, onder meer op en rond station Utrecht Centraal.
Samen met IenW, de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) en de politie hebben we in 2023 afspraken gemaakt om onze weerbaarheid tegen extreem geweld (waaronder terrorisme) in zowel het programma Vitaal Spoor als in de CER-wetgeving te borgen.
Door screenings en interne onderzoeken hebben we in 2023 bijgedragen aan de interne veiligheid van NS.

Beveiliging Eurostar

Om met de Eurostar te kunnen rijden, moeten we voldoen aan de security-eisen van de Kanaaltunnelautoriteit. Op Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal zorgen we voor een veiligheidscheck voor alle reizigers, hun bagage en medewerkers. Door de aanstaande ombouw van de Amstelpassage in Amsterdam tot Eurostar-terminal en de verwachte groei in reizigers voeren we de veiligheidsmaatregelen de komende periode verder op.

Print pagina