Gebruiksvriendelijke reisinformatie

Prestatie-indicator

Realisatie 2023

Realisatie 2022

Streefwaarde 2023

Bodemwaarde 2023

Gebruiksvriendelijke reisinformatie

81,2%

81,7%

68,5%

65,0%

NS wil reizigers in hun reis van deur tot deur meer controle en keuzevrijheid geven, ongeacht het vervoermiddel of de vervoerder. Reisinformatie speelt hierin een sleutelrol. Met de prestatie-indicator Gebruiksvriendelijke reisinformatie geven we weer in hoeverre spoorwijzigingen, vertragingen en opgeheven treinen juist en tijdig aan de reizigers zijn gecommuniceerd en of er tijdig omreisadviezen zijn gegeven bij ernstige verstoringen.

Zeker als een reis anders verloopt door bijvoorbeeld verstoringen of buitendienststellingen, is goede reisinformatie cruciaal. Deze informatie moet correct en actueel zijn, zodat reizigers betere keuzes kunnen maken voorafgaand en tijdens de reis. Jaarlijks geeft NS miljoenen reisadviezen over het reizen met de trein, werkzaamheden en verstoringen.

Sinds 2023 laten we op de reisinformatieborden zien hoe lang een trein is, welke kant hij op rijdt en welk treindeel eventueel op het station achterblijft of extra wordt toegevoegd. Zo kunnen reizigers zich beter op het perron opstellen en sneller instappen. Uit onze evaluatie blijken die toevoegingen succesvol. Bij internationale treinen is nu op alle perronborden zichtbaar bij welke letterbordjes de trein stopt, inclusief rijtuignummers.
Verder hebben we OV-fiets, GreenWheels en elektrische deelfietsen van TIER afgelopen jaar toegevoegd aan ‘In de Buurt’, de kaartfunctionaliteit in de NS-app en op de NS-website. In de NS-reisplanner is OV-fiets en – voor zakelijke gebruikers – de elektrische deelfiets van TIER toegevoegd.
De functionaliteit ‘Zet meldingen aan’ in de NS-app geeft sinds 2023 overstapadvies en een melding als de kans groot is dat de reiziger vanwege drukte moet staan. Daarnaast loopt een proef op zes stations om gebruikers te begeleiden naar de plek in de trein waar de grootste kans is op een zitplaats.

Print pagina