Onze strategie

Op 11 september 1883 stapt Vincent van Gogh uit op station Hoogeveen om te werken in Drenthe. Precies 140 jaar later deelde NS op station Assen en Hoogeveen zonnebloemen uit.

‘Samen maken we Nederland duurzaam bereikbaar. Voor iedereen.’ Dat is de missie van NS. Deze missie vormt het kompas van onze strategie 2020-2025 en de jaren daarna.

In onze huidige strategie staat de transitie van NS naar een breed mobiliteitsbedrijf centraal. Met de trein en de stations als ruggengraat willen we al onze reizigers een soepele en comfortabele reis van deur tot deur bieden. Daardoor kunnen ze op een duurzame manier deelnemen aan de samenleving. Onze stations fungeren als leefbare knooppunten van mobiliteit. Met onze NS-app willen we onze reizigers op een makkelijke, aantrekkelijke en gepersonaliseerde manier helpen met het plannen, boeken en betalen van hun reis. Om een breed mobiliteitsbedrijf te worden, werken we samen met aanbieders van (deel)mobiliteit, zoals de fietsen van TIER of scooters van Check. We maken gebruik van innovaties om wendbaarder en meer datagedreven te worden. Door data te delen kunnen we reizigers meerdere modaliteiten aanbieden die naadloos op elkaar aansluiten.

Grote uitdagingen

We hebben de afgelopen jaren te maken gehad met ontwikkelingen die wendbaarheid en continue bijsturing van onze organisatie vragen. De coronacrisis zorgde voor een ongekende daling van reizigersaantallen en reispatronen zijn sinds de pandemie structureel anders: op maandag, woensdag en vrijdag verwelkomen we minder reizigers, terwijl de spits op dinsdag en donderdag relatief veel drukker is ten opzichte van andere weekdagen dan voorheen. Ook het weekeinde is drukker. Daardoor heeft NS een nog grotere uitdaging om reizigers te spreiden.

De hoge inflatie heeft – in combinatie met grondstofschaarste en volatiele energieprijzen – onze kosten doen stijgen. Daarnaast is de budgettaire druk hoger door toename van onderhoud en investeringen voor de modernisering van het spoor. Deze financiële ontwikkelingen maken het voor ons moeilijker om het treinkaartje betaalbaar te houden.
Het blijft een uitdaging om nieuw personeel aan te trekken in een aanhoudend krappe arbeidsmarkt. Met name de vraag naar technisch geschoold personeel is groot, waardoor we bijvoorbeeld lastig monteurs kunnen vinden. Verder verslechtert de sociale veiligheid op de trein en het station, onder andere door normvervaging.

Andere uitdagingen zijn het groot aantal geplande werkzaamheden komende jaren en onze financiële positie: we behalen al jaren een negatief resultaat op onze operatie en hebben te maken een stijgende inflatie, terwijl we die maar gedeeltelijk hebben doorberekend in de prijs van het treinkaartje.

Basis op orde

NS anticipeert op deze ontwikkelingen en zet zich volop in om de gevolgen van de uitdagingen op te lossen. Zo willen we de reiziger een zo goed mogelijke, robuuste dienstverlening bieden, ervoor zorgen dat huidige en toekomstige collega’s graag bij NS werken, meer reizigers aantrekken en hen stimuleren om gespreid te reizen. Als bedrijf willen we financieel gezond zijn en het treinkaartje betaalbaar houden.

Robuuste dienstverlening

We zetten ons in om – naast een betrouwbare en voorspelbare treindienst – onze reizigers goede dienstverlening te bieden die aansluit op hun behoeften. Op de momenten dat de treindienst verstoord raakt, reageren we snel en adequaat en met de juiste reisinformatie en willen we iedereen op zijn bestemming brengen. ​

Trotse en vitale NS’ers

​We willen dat alle NS’ers trots kunnen zijn op hun werk en op NS, met plezier hun werk doen en dat we ieders mogelijkheden benutten. We willen vakkundige collega’s aan NS verbinden en met voldoende medewerkers het beste product aan onze reizigers leveren.

Slim aantrekken van reizigers in trein en station

Met onze abonnementsvormen en andere proposities willen we naadloos aansluiten op de nieuwe behoeften en manieren van reizen van onze reizigers. Met een ruim aanbod van abonnementsvormen en deelmobiliteiten in de app en dynamische korting met NS Voordeel willen we meer reizigers aantrekken en stimuleren om gespreid te reizen. Spreiden van reizigers is ook goed voor het klimaat, omdat het kansen biedt om met aanpassingen in de dienstregeling minder energie te verbruiken.

Voorbereiden op de toekomst

Naast het aangaan van de uitdagingen van vandaag en morgen richten we ons op ambities voor de lange(re) termijn. De stip op de horizon – samen Nederland duurzaam bereikbaar maken, voor iedereen – blijft het uitgangspunt. We blijven het publieke belang dienen: juist door de woningbouwopgave en de toenemende drukte in steden wil NS een belangrijke rol spelen in het duurzaam ontsluiten van woon- en werklocaties. Daarnaast verliezen we het belang van bereikbaarheid van voorzieningen in gebieden buiten de Randstad niet uit het oog.

Maatschappelijke impact vergroten

We willen onze maatschappelijke impact verder vergroten. Allereerst door Nederland duurzaam bereikbaar te houden via een landelijk dekkend netwerk. Zelfs als alle auto’s elektrisch zijn, is de trein het duurzaamste vervoersmiddel voor de middellange afstand (tot 700 km). Vanaf komend jaar meten we explicieter onze bijdrage aan een duurzame toekomst door te monitoren hoeveel CO2-uitstoot wordt vermeden doordat reizigers de trein nemen in plaats van de auto.
Ook is ons streven om fossielvrij, circulair en groen te ondernemen. NS heeft als doel om in 2030 alles circulair in te kopen, materialen maximaal te (her)gebruiken en geen afval meer te creëren op kantoren, werkplaatsen en van treinen. Met ProRail, IenW en Rijkswaterstaat werken we aan de gezamenlijke ambitie Afvalvrij station 2040. In de operatie besparen we zoveel mogelijk energie en zetten we onze gronden en gebouwen maximaal in voor duurzame opwek van energie.

Maar onze impact reikt verder dan het klimaat. Zo willen we een bedrijf zijn voor en door iedereen: een afspiegeling van de maatschappij, een plek waar iedereen zich thuisvoelt en waar we niemand buitensluiten. Zo dragen we bij aan het Parijs-akkoord, Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en het behalen van 9 Sustainable Development Goals.

Internationale ambities

We hebben stevige ambities om ons internationale aanbod te vergroten: we willen makkelijker en sneller Europese hoofdsteden verbinden met aanvullende frequenties en nieuwe bestemmingen. De trein moet de logische keuze worden voor afstanden tot 700 kilometer. Dat kan door het netwerk te verbeteren, het boeken simpeler te maken en met hogere frequenties richting relevante Europese bestemmingen te rijden.

Stations als duurzame knooppunten en levendige verblijfplekken

We investeren samen met ProRail in onze stations om ze te ontwikkelen tot duurzame mobiliteitsknooppunten die bijdragen aan prettige leefomgevingen. We willen dat stations voor alle reizigers toegankelijke plekken zijn waar ze drempelloos overstappen en graag samenkomen vanwege de goede voorzieningen, zoals onze retailformules en de StationsHuiskamers die aansluiten op de behoeften van onze reizigers.

Ontwikkelen breed mobiliteitsaanbod

We blijven ons eigen mobiliteitsaanbod ontwikkelen. We investeren in de beschikbaarheid van de OV-fiets en de OV-e-bike op bestaande en nieuwe locaties. We blijven de NS-app ontwikkelen zodat je als reiziger kan plannen, boeken en betalen voor verschillende vervoersmodaliteiten in één app. Zo kunnen we de reiziger via de NS-app een volledig reisaanbod bieden van vertrekpunt naar bestemming. Dat is inclusief de vervoersopties van onze partners, zoals de dit jaar toegevoegde diensten van deelvervoeraanbieders TIER en Check. We werken er hard aan om meer deelmobiliteiten via de NS-app aan te bieden aan reizigers.

Beter voorspellen

We willen stations, treinen en service- en onderhoudsplaatsen optimaal inzetten en gebruiken. We willen sneller kunnen reageren op verstoringen en andere impactvolle gebeurtenissen. Digitalisering en technologieën als Artificial Intelligence (AI) en Augmented Reality (AR) spelen daarbij een belangrijke rol. In het onderdeel Innovatie beschrijven we hoe NS daarvan gebruikmaakt.

Print pagina