Stationsbeleving

Het station is een belangrijke schakel in de reis van deur tot deur. NS vindt het daarom belangrijk dat reizigers het station als een prettige plek ervaren. Reizigers gaven de stations in 2023 een 7,2. Dat is lager dan tijdens de coronajaren (2020-2022: 7,3). Toegenomen drukte en de terugkeer van de forens – die de stations over het algemeen lager beoordeelt dan andere reizigers – zijn belangrijke oorzaken. Voor de 54 grote stations (meer dan 10.000 in- en uitstappers per werkdag) is de gezamenlijke score in 2023 7,3 (2022: 7,4), voor de kleinere stations 7,0 (2022: 7,1).

Voorzieningen en services op de stations

We blijven investeren in voorzieningen als toiletten en plekken voor deelauto-vervoer: zo hebben we in 2023 nieuwe signing voor deelauto’s op P+R-terreinen geïntroduceerd. We merkten afgelopen jaar dat toeristen na de coronacrisis weer terugkeren: de bagagekluizen worden goed gebruikt.

Aanbesteding mediaschermen

Sinds 2023 exploiteert voor het eerst sinds 2019 weer een marktpartij de mediaschermen op de stations.

Huurders op het station

Door de groei van de reizigersaantallen zijn de retailomzetten op het station in 2023 aanzienlijk toegenomen ten opzichte van 2022. Vanaf de zomermaanden steeg de omzet in lijn met de toenemende reizigersaantallen. Ondanks uitdagingen voor ondernemers als arbeidsmarktkrapte en gestegen energieprijzen waardeert 88% van de huurders het ondernemen op het station met een 7 of hoger (Huurders Tevredenheids Onderzoek 2023, 2022: 82%). Afgelopen jaar hebben we voor 65 winkels op het station nieuwe contracten afgesloten met huurders. Diverse formules investeren in de toekomst op het station, zoals verlenging en verbouwing van de HEMA-winkels, de ombouw van AKO-winkels naar Bruna en de opening van de eerste Coco & Sebas-winkels op het station.

Maatschappelijke en lokale betrokkenheid

NS Stations en ProRail willen meer maatschappelijke initiatieven op stations. Momenteel lopen er tientallen maatschappelijke initiatieven. Zo startte de Eritrese Nardos Aron in 2023 op station Alkmaar haar onderneming ‘NAS’. Hier kunnen mensen vergaderen en ontmoeten, koffiedrinken, cadeaus kopen en eenvoudige gerechten kopen en meenemen. Een selectie van maatschappelijke initiatieven op diverse stations in Nederland staat op www.oponsstation.nl (new window).

Print pagina