Punctualiteit

Reizigers hechten waarde aan een betrouwbare dienstverlening. Deze betrouwbaarheid blijkt uit het op tijd rijden van treinen. Bij reizigerspunctualiteit meten we het verschil tussen de geplande en de uiteindelijk gerealiseerde aankomsttijd van de reis. De reizigerspunctualiteit wordt met name beïnvloed door aankomstpunctualiteit, uitval en gemiste overstappen. In 2023 was de reizigerspunctualiteit lager dan in 2022. Een van de oorzaken van de daling was de toenemende drukte in de trein. Om ongeplande treinuitval te voorkomen en beschikbaar personeel zo goed mogelijk af te stemmen op de veranderde reizigersaantallen na corona, reed NS een dienstregeling met minder treinen. Bovendien heeft de vertraagde instroom van de ICNG en de te verwachten kinderziektes bij ingebruikname van die trein, in combinatie met de noodzakelijke teruglevering van TRAXX-materieel, gezorgd voor een lagere beschikbaarheid van treinen. Ook de snelheidsbeperking bij Rijpwetering en werkzaamheden hadden grote impact op de punctualiteit. De optelsom van deze factoren zorgde ervoor dat we vertragingen steeds minder goed konden opvangen. Klassieke oorzaken van tijdelijk lagere punctualiteit, zoals drukte in treinen na schoolvakanties en seizoenseffecten in het najaar, hadden veel meer impact dan gebruikelijk.

Prestatie-indicator

Realisatie 2023

Realisatie 2022

Streefwaarde 2023

Bodemwaarde 2023

Reizigerspunctualiteit 5 minuten HRN

89,7%

91,6%

91,5%

88,9%

Reizigerspunctualiteit 15 minuten HRN

97,0%

97,3%

97,4%

96,7%

Reizigerspunctualiteit 5 minuten HSL

73,6%

82,0%

84,2%

82,1%

Bovenstaande grafieken laten zien dat de punctualiteitscijfers in de tweede helft van 2023 veel lager waren dan in de eerste helft van het jaar.

Print pagina