Samenwerking met partners

In 2020 heeft het kabinet besloten dat rollen, verantwoordelijkheden en eigendomssituaties rondom stations ongewijzigd blijven. ProRail en NS Stations hebben in 2022 een hernieuwde samenwerking bekrachtigd met een publiek-publieke samenwerkingsovereenkomst en gaan samen door met het ontwikkelen, realiseren en beheren van stations van wereldklasse.
In 2023 hebben we met partners doorgewerkt aan het Programma Toekomstbeeld OV en de Actie-agenda OV-knooppunten vastgesteld en gepubliceerd. Deze actie-agenda geeft richting aan onze samenwerking om de ontwikkelopgaven op en rond OV-knooppunten, waaronder stations, in goede banen te leiden.

Print pagina