7. Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

(in miljoenen euro's)

2023

2022

Kosten van uitbesteed werk

72

42

Schoonmaakkosten

102

93

Onderhoudswerkzaamheden

95

86

Automatiseringskosten

231

210

Totaal

500

431

De kosten van uitbesteed werk zijn kosten die betrekking hebben op de uitvoering van opdrachten aan derden die niet vallen onder de overige rubrieken binnen deze categorie.

Print pagina