6. Geactiveerde productie eigen bedrijf

De geactiveerde productie eigen bedrijf 2023 ad € 72 miljoen (2022: € 68 miljoen) heeft vooral betrekking op de revisie van treinen.

Waarderingsgrondslag

De geactiveerde productie eigen gebruik bevat de direct toerekenbare personeelskosten, kosten voor materialen en toerekenbare indirecte kosten die gebruikt zijn bij de constructie van activa voor eigen gebruik.

Print pagina