4. Afschrijvingskosten en (terugneming van) bijzondere waardeverminderingen

(in miljoenen euro's)

Toelichting

2023

2022

Afschrijvingskosten Materiële vaste activa

12

249

231

Afschrijvingskosten Vastgoedobjecten

13

7

7

Afschrijvingskosten Immateriële vaste activa

14

125

131

Afschrijvingskosten Gebruiksrechten vaste activa

31

91

59

Totaal afschrijvingskosten

472

428

(Terugneming) bijzondere waardeverminderingen Materiële vaste activa

12

379

-340

(Terugneming) bijzondere waardeverminderingen Immateriële vaste activa

14

23

-33

(Terugneming) bijzondere waardeverminderingen Gebruiksrechten vaste activa

31

121

-12

Totaal (terugneming) bijzondere waardeverminderingen

15

523

-385

Totaal

995

43

Voor de toelichting op de (terugneming van) bijzondere waardeverminderingen van vaste activa wordt verwezen naar noot 15.

Print pagina