32. Afronding bedrijfsovername Duitsland

Op 1 februari 2022, respectievelijk 1 maart 2022, zijn alle aandelen in PTS en WestfalenBahn na beëindiging van de insolventieprocedures opnieuw verworven door de nieuwe Duitse houdstermaatschappij (ATH Rail Transport Beteiligungsgesellschaft Deutschland GmbH) binnen de Groep. Op 1 juli 2022 zijn de aandelen in Abellio Rail Mitteldeutschland opnieuw verworven door dezelfde Duitse houdermaatschappij, nadat de insolventieprocedures waren afgesloten.

De eerste verwerking van activa en passiva van de Duitse entiteiten in de consolidatie in 2022 resulteerde in een boekhoudkundige opwaardering van € 108 miljoen als gevolg van 'acquisition accounting'. Deze baten zijn in 2022 verantwoord als nettofinancieringsresultaat. 

De allocatie van de aankoopprijs van PTS GmbH, WestfalenBahn GmbH en Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH is in 2023 afgerond. Dit heeft geleid tot een negatief effect van € 5 miljoen, dat grotendeels betrekking heeft op een correctie van de waardering van de vaste activa. Het effect is retrospectief verwerkt in het nettofinancieringsresultaat en de vergelijkende cijfers 2022 zijn hiervoor aangepast.

Print pagina