Kosten

Kosten

Concernrisico

Het risico dat het treinproduct niet meer betaalbaar blijft door sterke toename van kosten.

Ontwikkeling 2023

De kosten voor salarissen, materieel, materialen, onderdelen en financiering zijn ook in 2023 gestegen als gevolg van inflatie en de stijgende rente.

Beheersmaatregelen

Extra besparingsdoelstellingen, als onderdeel van afspraken voor de nieuwe hoofdrailnetconcessie.  

Energiekosten zijn afgedekt tot en met 31 december 2024.  

Met het afsluiten van het nieuwe energiecontract is het afdekken van de energiekosten voor 2025 en daarna opgestart.  

Afspraken om eventuele sterke stijgingen van bepaalde kosten te mitigeren . 

END: area