Algemeen klantoordeel

November 2019

88%
p-waarde 82%
2018
85%

Sociale veiligheid

90

Score boven p-waarde Score onder p-waarde
Controle
Klantoordeel
KPI
Weging
Punctualiteit
83%
90%
9%
Zitplaats
78%
93%
19%
Reisinformatie
89%
86%
4%
Waardering
Klantoordeel
KPI
Weging
Gastvrijheid
90%
62%
9%
Reinheid
71%
77%
4%
Contactbeleving
84%
84%
9%
Vrijheid
Klantoordeel
KPI
Weging
Stations
74%
79%
18%
Drempelloos
87%
nnb
10%
Tijdsbesteding
84%
84%
13%