Algemeen klantoordeel

Mei 2019

90%
p-waarde 82%
2018
83%

Sociale veiligheid

91

Score boven p-waarde Score onder p-waarde
Controle
Klantoordeel
KPI
Weging
Punctualiteit
89%
94%
9%
Zitplaats
83%
96%
19%
Reisinformatie
89%
85%
4%
Waardering
Klantoordeel
KPI
Weging
Gastvrijheid
91%
63%
9%
Reinheid
70%
79%
4%
Contactbeleving
82%
83%
9%
Vrijheid
Klantoordeel
KPI
Weging
Stations
75%
75%
18%
Drempelloos
88%
nnb
10%
Tijdsbesteding
87%
86%
13%