Algemeen klantoordeel

September 2019

88%
p-waarde 82%
2018
87%

Sociale veiligheid

90

Score boven p-waarde Score onder p-waarde
Controle
Klantoordeel
KPI
Weging
Punctualiteit
84%
93%
9%
Zitplaats
77%
94%
19%
Reisinformatie
89%
85%
4%
Waardering
Klantoordeel
KPI
Weging
Gastvrijheid
90%
61%
9%
Reinheid
70%
82%
4%
Contactbeleving
83%
84%
9%
Vrijheid
Klantoordeel
KPI
Weging
Stations
74%
79%
18%
Drempelloos
88%
nnb
10%
Tijdsbesteding
86%
83%
13%