Algemeen klantoordeel

April 2019

88%
p-waarde 82%
2018
86%

Sociale veiligheid

91

Score boven p-waarde Score onder p-waarde
Controle
Klantoordeel
KPI
Weging
Punctualiteit
86%
93%
9%
Zitplaats
78%
94%
19%
Reisinformatie
88%
84%
4%
Waardering
Klantoordeel
KPI
Weging
Gastvrijheid
88%
58%
9%
Reinheid
70%
79%
4%
Contactbeleving
82%
79%
9%
Vrijheid
Klantoordeel
KPI
Weging
Stations
73%
75%
18%
Drempelloos
87%
nnb
10%
Tijdsbesteding
86%
85%
13%