Algemeen klantoordeel

Juni 2019

89%
p-waarde 82%
2018
85%

Sociale veiligheid

91

Score boven p-waarde Score onder p-waarde
Controle
Klantoordeel
KPI
Weging
Punctualiteit
87%
93%
9%
Zitplaats
81%
96%
19%
Reisinformatie
88%
85%
4%
Waardering
Klantoordeel
KPI
Weging
Gastvrijheid
90%
63%
9%
Reinheid
72%
80%
4%
Contactbeleving
81%
81%
9%
Vrijheid
Klantoordeel
KPI
Weging
Stations
75%
77%
18%
Drempelloos
87%
nnb
10%
Tijdsbesteding
86%
84%
13%