Algemeen klantoordeel

Oktober 2019

89%
p-waarde 82%
2018
86%

Sociale veiligheid

89

Score boven p-waarde Score onder p-waarde
Controle
Klantoordeel
KPI
Weging
Punctualiteit
85%
92%
9%
Zitplaats
78%
93%
19%
Reisinformatie
89%
85%
4%
Waardering
Klantoordeel
KPI
Weging
Gastvrijheid
91%
62%
9%
Reinheid
72%
83%
4%
Contactbeleving
85%
84%
9%
Vrijheid
Klantoordeel
KPI
Weging
Stations
73%
79%
18%
Drempelloos
88%
nnb
10%
Tijdsbesteding
85%
85%
13%