Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

34. Verbonden partijen

De transacties met verbonden partijen vinden plaats op basis van het arms length-principe.

Alle geplaatste aandelen zijn in handen van de Staat. Een significante transactie met een aan de Staat gelieerde onderneming (Dienst Uitvoering Onderwijs) betreft de ontvangen vergoeding voor de OV studentenkaart (2022: € 576 miljoen, 2021: € 525 miljoen).

Betalingen van de gebruiksvergoeding voor de Nederlandse infrastructuur vinden plaats aan ProRail BV, een aan de Staat gelieerde onderneming. Deze is toegelicht in noot 33.

Daarnaast heeft de Groep in 2022 een bedrag van € 328 miljoen (2021: € 962 miljoen) verantwoord voor de diverse regelingen van de Staat (Beschikbaarheidsvergoedingen, NOW en overige regelingen). Deze zijn voor een bedrag van verantwoord van € 308 miljoen verantwoord onder de opbrengsten (2021: € 962 miljoen) en voor € 16 miljoen (2021: nihil) in mindering gebracht op de kosten.

Translink Systems BV is 100% eigendom van Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven, waar NS lid van is. Derhalve is Translink een verbonden partij. Uit hoofde van de uitvoering van de werkzaamheden door Translink heeft de Groep in 2022 vergoedingen aan Translink betaald voor een bedrag van € 0,1 miljoen (2021: € 0,1 miljoen) voor geleverde producten en diensten. Translink houdt zich bezig met de ontwikkeling, implementatie en het gebruik van het elektronische registratie- en betaalsysteem voor het openbaar vervoer in Nederland.

Transacties met raad van bestuur en commissarissen zijn toegelicht in noot 4.

Er hebben in 2022 en 2021 geen significante transacties plaatsgevonden met joint ventures en overige deelnemingen.

Groepsmaatschappijen

De belangrijkste vennootschappen die zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening zijn:

 

Percentage deelname

Statutaire zetel

 

2022

2021

 

Dochtermaatschappijen

   

NS Groep NV*

100,0

100,0

Utrecht

NS Reizigers BV*

100,0

100,0

Utrecht

Abellio Transport Holding BV

100,0

100,0

Utrecht

NedTrain BV*

100,0

100,0

Utrecht

NS Stations BV*

100,0

100,0

Utrecht

NS Vastgoed BV*

100,0

100,0

Utrecht

NS Insurance NV

100,0

100,0

Utrecht

NS Opleidingen BV*

100,0

100,0

Utrecht

NS Innovatiefonds BV

100,0

100,0

Utrecht

Thalys Nederland NV*

100,0

100,0

Utrecht

NS Internationaal BV*

100,0

100,0

Utrecht

NS Stations Retailbedrijf BV*

100,0

100,0

Utrecht

NS Fiets BV*

100,0

100,0

Utrecht

NS OV-Fiets BV*

100,0

100,0

Utrecht

Stationsfoodstore BV*

100,0

100,0

Utrecht

NS Poort Ontwikkeling BV

100,0

100,0

Utrecht

Abellio Transport Group Ltd***

100,0

100,0

Glasgow

Abellio Transport Holdings Ltd***

100,0

100,0

London

Abellio Greater Anglia Ltd***

100,0

100,0

London

Abellio East Anglia Ltd***

60,0

60,0

London

Abellio West Midlands Ltd***

85,1

85,1

Birmingham

Abellio East Midlands Ltd***

100,0

100,0

London

Abellio ScotRail Ltd***

100,0

100,0

Glasgow

Abellio West London Ltd***

100,0

100,0

London

Abellio London Ltd***

100,0

100,0

London

Transport Holding Germany BV

100,0

100,0

Utrecht

ATH Rail Beteiligungsgesellschaft Deutschland GmbH

100,0

100,0

Berlijn

WestfalenBahn GmbH**

100,0

-

Bielefeld

Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH**

100,0

-

Halle

PTS GmbH**

100,0

-

Essen

    

Joint ventures

   

Merseyrail Services Holding Company Ltd

50,0

50,0

Hampshire

    

Overige belangen

   

Reisinformatiegroep BV

41,7

41,7

Utrecht

Eurofima AG

5,8

5,8

Basel

NS Mobiliteitsdiensten BV

90,0

90,0

Utrecht

Rivier BV

46,7

46,7

Rotterdam

Hely Holding BV

40,0

40,0

Amersfoort

  • * NV Nederlandse Spoorwegen heeft zich in overeenstemming met het bepaalde in art. 403 Boek 2 BW aansprakelijk gesteld voor de uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden.
  • ** De Duitse entiteiten zijn vanaf 30 juni 2021 niet meer opgenomen in de consolidatiekring. In de loop van 2022 zijn deze entiteiten overgenomen en weer opgenomen in de consolidatiekring. Zie voor toelichting de algemene toelichting.
  • *** De Britse entiteiten zijn per 31 mei 2022 geclassificeerd als aangehouden voor verkoop en de resultaten over 2021 en 2022 zijn gepresenteerd als resultaten uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (zie noot 3).

Een volledige lijst van groepsmaatschappijen, geassocieerde deelnemingen en joint ventures, in overeenstemming met de volgens artikelen 2:379 en 2:414 BW vereiste vermeldingen, is neergelegd op het kantoor van het Handelsregister te Utrecht.

Toevoegen aan verslag
Print pagina