Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

9. Infraheffing en concessievergoeding

(in miljoenen euro's)

2022

2021

Nederlandse treinconcessies

421

414

Duitse treinconcessies

94

172

Totaal

515

586

Waarderingsgrondslag

Correctiemechanismes HRN concessie

In de uitvoeringsovereenkomst met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een aantal correctiemechanismes opgenomen ter vaststelling van de concessieprijs. De correctie die betrekking heeft op de gemiddelde rentabiliteit gedurende de concessie wordt als vordering verantwoord op het moment dat conform de berekeningssystematiek, zoals vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst, het recht ontstaat. De correctie wordt lineair verantwoord over de concessieduur. Overige (éénmalige) betalingen uit hoofde van de overeenkomst worden lineair verantwoord over de concessieduur.

Toevoegen aan verslag
Print pagina