Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

5. Afschrijvingskosten en (terugneming van) bijzondere waardeverminderingen

(in miljoenen euro's)

Toelichting

2022

2021

Afschrijvingskosten Materiële vaste activa

13

231

216

Afschrijvingskosten Vastgoedobjecten

14

7

7

Afschrijvingskosten Immateriële vaste activa

15

131

63

Afschrijvingskosten Gebruiksrechten vaste activa

32

59

69

Totaal afschrijvingskosten

 

428

355

    

Terugneming bijzondere waardeverminderingen Materiële vaste activa

13

-340

-

Terugneming bijzondere waardeverminderingen Immateriële vaste activa

15

-33

-

Terugneming bijzondere waardeverminderingen Gebruiksrechten vaste activa

32

-12

-

Totaal terugneming bijzondere waardeverminderingen

16

-385

-

    

Totaal

 

43

355

Voor de toelichting op de terugneming van bijzondere waardeverminderingen van vaste activa wordt verwezen naar noot 16.

Toevoegen aan verslag
Print pagina