Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Activiteiten en prestaties in Nederland

Samenwerking bij (on)geplande buitendienststellingen

Afgelopen jaar hadden corona, grondstoffenschaarste door de oorlog in Oekraïne en hoge energieprijzen invloed op de werkzaamheden aan het spoor. Een aantal werkzaamheden kon niet uitgevoerd worden of alleen op een andere manier dan gepland.

Dienstregeling 2022-2023

Met de reguliere dienstregeling voor 2023, die in december 2022 van start ging, verkleinen we de kans dat er op het laatste moment treinen uitvallen, zorgen we voor meer zitplaatsen waar nodig en geven we collega’s meer ruimte voor verlof en

Deur-tot-deurreis

Een reis begint meestal fietsend, soms lopend, met de auto of ander OV. Ook is de eindbestemming zelden het station zelf. We willen reizigers faciliteren bij hun behoefte aan een drempelloze en robuuste deur-tot-deur reis, samen met partners.

Kwaliteit van aansluitingen NS op andere vervoerders

De kwaliteit van aansluitingen van NS op andere vervoerders was in 2022 95,5% (2021: 96,5%).

Drempelloos reizen

Om het reizen met de trein makkelijker te maken en aantrekkelijk te houden, investeren we in een drempelloze deur-tot-deurreis.

Betaalgemak in het openbaar vervoer

NS participeert in het programma OV-betalen van het NOVB. Onder de naam OVpay wil de OV-sector reizigers meer keuze en gemak bieden voor het betalen van hun reis.

Stations en omgeving

Stations zijn belangrijke knooppunten in duurzame mobiliteit en de stedelijke ontwikkelingsopgave van Nederland en daarmee een pijler in de strategie van NS.

Duurzaam vastgoed

NS wil dat vastgoed duurzaam is. Daarom hebben we ons de afgelopen jaren ingespannen om alle verhuurde kantoren in eigendom te verduurzamen naar minimaal energielabel C. Zo voldoen we aan de wettelijke verplichting voor kantoren per 1 januari 2023.

Stations in verbouwing

In 2022 hebben we met ProRail en gemeenten diverse verbouwde stations in gebruik genomen.

Ontwikkeling stationsgebieden

Door stationsgebieden te ontwikkelen, stimuleren we het gebruik van openbaar vervoer en verlichten we de druk op andere infrastructuur. Dat doen we bijvoorbeeld met stedelijke functies als wonen, werken, recreëren en onderwijs.

Toon meer resultaten