Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Financiële prestaties

Financiën in het kort

Corona heeft nog steeds een significante invloed op de financiële prestaties van NS. In 2021 bedroegen de opbrengsten van NS € 6.486 miljoen (2020: € 6.601 miljoen).

Bedrijfsopbrengsten

De reizigersopbrengsten in Nederland zijn vergelijkbaar met 2020 en € 1,1 miljard  lager dan voor de coronacrisis in 2019.

Bedrijfslasten

Mede door besparingsinitiatieven is het kostenniveau in Nederland € 26 miljoen gedaald ten opzichte van 2020. Onder andere door daling van de personeelsaantallen daalde de personeelskosten (excl. bijzondere posten) met € 28 miljoen.

Onderliggend resultaat uit bedrijfsactiviteiten

Om onze ambities waar te maken en het treinkaartje betaalbaar te houden, zijn een gezonde financiële positie en een gezond resultaat noodzakelijk. Dit rendement moet het gevolg zijn van goede operationele prestaties en tevreden klanten.

Belastingen

De vennootschapsbelasting is berekend op basis van de geldende belastingtarieven, rekening houdend met fiscale bepalingen en de waardering van tijdelijke verschillen.

Financiering

De netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedraagt € 355 miljoen (2020: € 914 miljoen).

Financiële positie

De solvabiliteit is gestegen doordat het balanstotaal is gedaald vanwege deconsolidatie van de activiteiten in Duitsland en omdat het eigen vermogen stijgt naar € 1.689 miljoen (2020: € 1.179 miljoen) met name door toevoeging van de nettowinst van €

2022 en verder

Waar we afgelopen jaren alle zeilen moesten bijzetten om de reizigersgroei te faciliteren, is de uitdaging vanaf 2020 gekanteld naar het terugkrijgen van de reiziger, herstel van het aantal reizigers en van onze resultaten en financiële positie.