Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Jaarverslag 2021

Leeswijzer

Het jaarverslag van NS bestaat uit een bestuursverslag en een jaarrekening.

Voorwoord van de president-directeur

Voor NS was 2021 opnieuw een lastig jaar, operationeel en financieel. Dat gold in het bijzonder voor onze medewerkers. We hebben laten zien dat we, naast onze saamhorigheid, ook over een ongekende veerkracht beschikken.

NS en corona in 2021

Na 2020 werd ook afgelopen jaar beheerst door de coronacrisis en vervoerden we opnieuw fors minder reizigers dan voor de pandemie. Dat raakte ook het gebruik van onze deur-tot-deurdiensten en de winkels en services op het station.

Trends en ontwikkelingen

In dit hoofdstuk beschrijven we de demografische, economische, sociaal-culturele, ecologische, technologische en politieke ontwikkelingen die van invloed zijn op NS. In het hoofdstuk Onze strategie staat hoe we hierop inspelen.

Onze strategie

Samen maken we Nederland duurzaam bereikbaar. Voor iedereen. Dat is de missie van NS die het kompas vormt van onze strategie 2020-2025 en de jaren daarna.

Hoe NS waarde toevoegt aan de samenleving

NS levert duurzame mobiliteit aan miljoenen reizigers per jaar in Nederland. Daarmee dragen we bij aan de economische ontwikkeling en de bereikbaarheid van steden en regio’s en aan de klimaatdoelstellingen.

Materialiteitsmatrix

Op de Y-as is door onze externe stakeholders vastgesteld in welke mate zij de materiële onderwerpen relevant achten voor NS.

Profiel van NS

NS is een brede dienstverlener die verder kijkt dan de trein. Onze reizigers staan in al onze activiteiten op 1, 2 en 3. Daarvoor zetten onze circa 37.000 collega’s in binnen- en buitenland zich dagelijks in.

Onze treinen

NS investeert in aanschaf, revisie en modernisering van treinen. Bewezen technologie, duurzaamheid en comfort voor de reiziger staan voorop.

Toelichting op de concessie-indicatoren

NS meet de kwaliteit van de dienstverlening op het hoofdrailnet en de HSL aan de hand van verschillende indicatoren.

Toon meer resultaten