Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Onze activiteiten en prestaties in Nederland

Reizigerspunctualiteit 15 minuten op het hoofdrailnet

De reizigerspunctualiteit 15 minuten op het hoofdrailnet was over 2019 97,7%. Dat is gelijk aan 2018. Deze kpi wordt vooral bepaald door grotere verstoringen en gemiste aansluitingen.

Punctualiteit op de HSL-Zuid

De reizigerspunctualiteit HSL-Zuid op 5 minuten kwam in 2019 uit op 83,4%, bijna een procentpunt meer dan in 2018 (82,5%). NS heeft samen met haar ketenpartners in de operatie ingezet op een betere samenwerking.

Zitplaatskans in de spits op het hoofdrailnet

Het aantal reizigerskilometers groeide in 2019 met 3,7% (2018: 2,4%). Dat is bijna het dubbele van de raming die de overheid hanteert voor het bepalen van investeringen.

Zitplaatskans in de spits op de HSL

We willen onze reizigers op de HSL een goede dienstverlening bieden en binnen de infrastructurele mogelijkheden en met het huidige materieel prestaties verbeteren.

Reisinformatie

NS wil reizigers meer grip en keuzevrijheid geven over hun reis van deur tot deur, ongeacht het vervoermiddel of de vervoerder. Reisinformatie speelt hierin een sleutelrol.

Internationale verbindingen

Samen met haar internationale partners verbindt NS Nederland met de grote steden en regio’s in Duitsland, België, Frankrijk en Engeland.

Beschikbaarheid van treinen

In 2019 onttrok NS dagelijks gemiddeld 11,4% van de treinen voor onderhoud, reparatie en revisie (2018: 12,4%). Daarmee voldeden we aan wat er voor de dienstregeling nodig is.

(On)geplande buitendienststellingen

In 2019 waren er veel buitendienststellingen waardoor tijdelijk minder infracapaciteit beschikbaar was. In het voorjaar 2019 was sprake van beperkt treinverkeer in de omgeving Leiden en Den Bosch-Boxtel.

Dienstregeling 2020

De dienstregeling 2020 is licht aangepast ten opzichte van 2019. Voor 95% van de reizigers verandert de reis nauwelijks.

Deur-tot-deurreis

Een reis begint meestal fietsend, soms lopend, met de auto of ander OV. Ook is de eindbestemming zelden het station zelf.

Kwaliteit van aansluitingen NS op andere vervoerders

Voor een voorspelbare reis van deur tot deur is het belangrijk dat reizigers goed kunnen overstappen van een NS-trein op een trein van een andere vervoerder.

Drempelloos reizen

Om de trein aantrekkelijk te houden, investeren we in vervoer dat een goede aanvulling is op de trein. Zo maken we de reis voor en na de trein prettig en dragen we bij aan een gemakkelijke reis van deur-tot-deur.

Toon meer resultaten