Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

NS Groep

Risico 6: Betrouwbaarheid IT

Er is een continue vraag naar verdere ontwikkeling van onze IT-systemen vanuit zowel operationele als beveiligingseisen (met name vanwege cyberrisico’s).

Risico 7: Verbetercapaciteit/wendbaarheid

Het risico dat de ingezette verandertrajecten op gedrag en cultuur niet of te laat het gewenste resultaat opleveren, met als gevolg dat NS niet de geplande groei maakt op gebied van veiligheid, integriteit en kosten.

Risico 8: Tekort personele capaciteit

Het risico is dat NS wordt geconfronteerd met een tekort aan personele capaciteit op functionele plekken waardoor er discontinuïteit kan ontstaan in de uitvoering van cruciale processen.

Risico 9: Onvoldoende bedrijfsresultaat

Het risico dat NS door sterker stijgende kosten in relatie tot de omzetwikkeling het gewenste rendement niet haalt.

Risico 10: Marktordening

Het risico dat het kabinet kiest voor een andere inrichting van de spoorse ordening, inclusief de reikwijdte van het hoofdrailnet, HSL-Zuid, omgang met open toegang en de positie van NS Stations na 2024, waardoor de prestaties naar de reiziger onder

Risico 11: NS-investeringen in het buitenland

Het risico dat de NS-investeringen in het buitenland geld kosten in plaats van geld opleveren en mogelijk zullen resulteren in een of meerdere verlieslatende contracten.

NS en belastingen

Belastingen vormen de belangrijkste bron van inkomsten voor overheden. Met deze inkomsten worden onder andere algemene voorzieningen bekostigd. Voor NS zijn deze algemene voorzieningen, zoals de railinfrastructuur, van groot belang.

Organisatieverbetering

Om de dienstverlening goed te kunnen uitvoeren, ontwikkelt NS zich tot een slagvaardige en resultaatgerichte organisatie met effectief leiderschap. We hechten er grote waarde aan om binnen de afgesproken normen en waarden te opereren.

Kernwaarden en gedragscode

NS kent de volgende kernwaarden: wij zijn open en betrouwbaar, wij gaan voor resultaat en wij willen vooruit. Deze waarden zijn de basis van wat we doen en wat reizigers van ons mogen verwachten.

Governance Integriteit & Compliance

De verantwoordelijkheid voor een integere bedrijfsvoering en het compliant zijn met wet- en regelgeving ligt primair bij de eerste lijn (businessorganisatie).

Leiderschap bij NS

Leiders bij NS opereren in een constant bewegende organisatie en context. Om hen te helpen daarin succesvol te kunnen sturen op en bijdragen aan NS-resultaten, werken we actief aan de ontwikkeling van hun leiderschap.

Zorg voor privacy van onze reizigers en medewerkers

Voor NS is privacy van reizigers en medewerkers meer dan verplichte regelgeving. We hebben vier principes opgesteld die leidend zijn bij het verwerken van persoonsgegevens: ‘Transparant’, ‘Veilig bij NS’, ‘Keuze en control’ en ‘Innovatief en open’.

Toon meer resultaten