Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

8. Overige bedrijfslasten

Tot de overige bedrijfslasten behoren onder meer verzekeringen, kosten van huisvesting en inventaris, honoraria controlerend accountant, publiciteitskosten en onderhoudskosten bedrijfsmiddelen en dotaties aan voorzieningen. De daling van de overige bedrijfslasten van € 1.046 miljoen in 2018 naar € 738 miljoen in 2019 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toepassing van IFRS 16 (geen leasekosten meer in 2019).

Honoraria controlerend accountant

(in miljoenen euro's)

2019

2018

Wettelijke controles

3,9

3,4

Andere assuranceopdrachten

0,5

0,3

Belastingadviesdiensten

-

-

Overige dienstverlening

-

-

Totaal

4,4

3,7

De honoraria controlerend accountant bevatten de honoraria van zowel de diensten in Nederland als die van het buitenlandse netwerk.

Toevoegen aan verslag
Print pagina