Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

6. Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

(in miljoenen euro's)

2019

2018

Kosten van uitbesteed werk

143

113

Schoonmaakkosten

99

100

Onderhoudswerkzaamheden

185

123

Automatiseringskosten

207

183

Totaal

634

519

De kosten van uitbesteed werk zijn kosten die betrekking hebben op de uitvoering van opdrachten aan derden die niet vallen onder de overige rubrieken binnen deze categorie.

Toevoegen aan verslag
Print pagina